Shri Ram Anugrah Narayan Awards

2017

Smt. Darshana Mishra
NOIDA

2016Mrs. Rekha Sharma
Chairperson, Sanklap India Foundation

2015


Ms. Devika
Student, Jaipur, Activist against Sexual Child and Women abuse

2014Mrs. Vimlesh Sharma

Gram Pradhan, Village Nithari, Sec-31, Noida

2013Miss Rashi Anand
Trustee, Lakshyam Foundation, Delhi

2012Mrs. Mamta Tiwari
President, Brahamani Mahila Sewa Samiti, Noida

2011Mrs. Reetu Mehra
Founder, Paardarshita. Delhi

2010Mrs. Neena Om
Founder, Pranam Foundation. Noida